För dig som jobbar med frågorna

Som ett led i den nationella handlingsplanen för att motverka prostitution och efterfrågan på prostitution har 1000 Möjligheter och Novahuset fått i uppdrag att ta fram en samtalsmetod för initialt stöd på nätet för målgruppen unga med prostitution eller prostitutionsliknande erfarenheter. Förutom framtagandet av metoden öppnas även en chatt en gång i veckan för den förevarande målgruppen där metoden tillämpas. Den här siten är framförallt till för att målgruppen ska hitta till chatten.

Vid framtagandet av samtalsmetoden har forskare Linda Jonsson från Linköpings Universitet, Miki Nagata vid Prostitutionsenheten/MIKA-mottagningen i Stockholm och psykolog Åsa Landberg varit engagerade. Vi vill rikta ett stort tack till dessa tre vars kunskap och erfarenheter varit oerhört värdefulla.

HÄR KAN DU LADDA NER ETT DOKUMENT OM SAMTALSMETODEN

 

Vi som står bakom projektet föreläser både om samtalsmetoden och på temat unga som har sex mot ersättning och unga som har sex som självskadebeteende. Du är välkommen att kontakta oss för att veta mer!

info@1000mojligheter.se   www.1000mojligheter.se

info@novahuset.com          www.novahuset.com

 

Hoppa till verktygsfältet