Material

Boken ”Ska vi byta? Sex mot…?” och tillhörande handledarmaterial

Boken ”Ska vi byta? Sex mot…..?” riktar sig till ungdomar mellan 15-20 år. Boken vill belysa det verkliga problemet bakom prostitution och människohandel: efterfrågan. Därför tar boken upp ett antal myter, vanliga frågor och påståenden kring prostitution och människohandel och förklarar vad det innebär att köpa sex och vad det kan få för konsekvenser för de inblandade. Boken rymmer också intervjuer med och berättelser om människor som har en relation till ämnet. En del av texterna i materialet har tagits fram av UMO.se och återfinns också påwww.umo.se

Boken är tänkt att kunna fungera på egen hand för ungdomar, de ska alltså kunna läsa igenom den själva och få ut tillräckligt med kunskap av det. Men som med alla tyngre och komplicerade ämnen är det bra om de tankar och frågor som väcks diskuteras.

Som stöd för diskussioner och grupparbeten har vi även utformat ett handledarmaterial i förhoppning om att Du som läser detta vill ta det ytterligare ett steg och uppmuntra en diskussion med ungdomar runtomkring dig. Handledarmaterialet innehåller ytterligare information och övningar samt förslag på en färdig workshop i ämnet. Materialet är framtaget med stöd av LAMP, Länsstyrelsernas arbetsgrupp mot människohandel och prostitution.

Både boken och handledarmaterialet kan beställas gratis och endast portokostnaden (Postens kostnader för att skicka böckerna till er) tillkommer. Boken är lämplig för till exempel skolor, fritidsgårdar, föreningar, mm.

Ni beställer det antal böcker ni vill och sedan minst ett handledarmaterial per läsgrupp.

Skicka din beställning med namn, adress och antal önskade ex av varje till: info@1000mojligheter.se

Eller ladda ned materialet gratis digitalt här:

Ska vi byta? Sex mot….?

Handledarmaterial

Sommaren 2010 fick 1000 Möjligheter (dåvarande Järfälla Tjejjour) i uppdrag att bedriva en kampanj för att motverka efterfrågan på prostitution och människohandel och öka kunskapen om människohandel. Det uppmärksammade resultatet kunde bland annat ses i kampanjerna ’Bordellen i Almedalen’ och ’www.flirtlicens.nu’. Fortsättningen på detta uppdrag är att ge ut boken ”Ska vi byta? Sex mot…..?”

Hoppa till verktygsfältet