Vårt ansvar

Tystnadslöfte och IT-system
Alla stödpersoner har avgett tystnadslöfte. Det
innebär att de inte får föra vidare det du berättat till
andra personer, varken vad ni har pratat om eller
berätta om vem du är. Samtalen som förs via chatten
sparas för handledning- och utbildningssyfte. Det är
för att vi som jobbar med stöd online ska kunna se till
att stödet via chatten håller en hög kvalitet och förblir
en trygg och säker plats för er som använder den.
Självklart är allting anonymiserat. Inte heller din stödperson
kommer att veta vem du är om du inte själv
väljer att berätta det.
Du som besökare kan vara helt anonym så våra samtal
kommer aldrig att kunna spåras till dig personligen.
IT-systemet registrerar och stämmer av IP-adresser
anonymt för att vi ska kunna erbjuda så många utsatta
stödsökande som möjligt stöd och hjälp och samtidigt
minimera risken för att personer som endast vill
förstöra för andra stödsökande får utrymme för det.
Du som redan har en stödkontakt men skulle vilja byta
är alltid välkommen att göra det genom att skicka ett
mail till info@1000mojligheter.se och skriva ditt alias samt
vem du har som stödperson idag och att du vill byta.
Vi kan inte erbjuda mer än en stödperson per stödsökande.

Anmälningsskyldighet
Vi som sitter i chatten på stöd online har ingen
anmälningsskyldighet eftersom vi som ligger bakom
Stöd online är ideella organisationer. Om du är under
18 år och om det uppkommer något i samtalen med
din stödperson som vi anser ligger till grund för en
anmälan, så kommer vi att ta upp detta med dig.
Vi gör ingen anmälan till socialtjänsten eller polisen
utan din vetskap och vi gör det i samråd med dig. Om
en anmälan sker så är det för att du ska kunna få den
hjälp och det stöd du har rätt till. Vi kan även finnas
som stöd för dig under tiden så det blir så bra som
möjligt för dig.

Hoppa till verktygsfältet